O filme
OSADNÉ je film o stretnutí najvyšších súčasných európskych lídrov s lokálnymi politikmi z poslednej dediny na hranici Európskej únie. Malá dedinka Osadné privíta delegáciu z Európskeho parlamentu. A naopak - na pozvanie Európskeho parlamentu navštívia bruselské inštitúcie starosta a kňaz z OSADNÉHO.

Starosta dedinky OSADNÉ pán Ladislav Mikuláško je politickým rekordmanom, vo funkcii bossa obce je úctihodných 36 rokov. Jeho duchovný pandant pravoslávny kňaz Peter Soroka za posledných 5 rokov pochoval 50 ľudí a pokrstil 2 deti. OSADNÉ pomaly vymiera. Boj za záchranu dediny začnú viesť starosta a kňaz spolu so svojimi manželkami, ktoré sú ich dôležitými tieňovými poradcami….

Starosta aj kňaz vedia, že budúcnosť obce môže spočívať v rozvoji cestovného ruchu. O pomoc s propagáciou poprosia PR manažéra politického hnutia Rusínska obroda Fedora Vica. Tento politik s humorom Dona Quijota pritiahne do Osadného návštevu na najvyššej úrovni z Bruselu. Europoslanec Milana Gaľa je pohnutý situáciou v obci a pozve lokálnych politikov do Bruselu.

Vrámci organizovaných exkurzií takto navštívi Európsky parlament v Bruseli 80 tisíc ľudí ročne. Počas cesty „z kúta Európy“ do „centra Európskeho Babylonu“ si hrdinovia z OSADNÉHO obzrú a okomentujú obrovské priestory parlamentu, navštívia sálu pre 785 poslancov a hlavne - stretnú sa s elitnými europolitikmi, ktorým predstavia svoje nové projekty....