Servis

Nezávislá producentská spoločnosť ARTILERIA s.r.o. vznikla v roku 2006 v Bratislave (v období rokov 2003 až 2006 spoločnosť existovala ako občianske združenie).

Film Iné svety (réžia Marko Škop) získal Zvláštne uznanie poroty na MFF Karlovy Vary 2006 a bol to prvý dokumentárny film v histórii tohto festivalu, ktorý zvíťazil v Cene divákov. Druhý dlhometrážny dokumentárny film spoločnosti Slepé lásky (réžia Juraj Lehotský) mal svetovú premiéru v Cannes 2008 v rámci sekcie Directors’ Fortnight, odkiaľ si odniesol cenu CICAE od Konfederácie artových kín. Tretí dlhometrážny dokumentárny film Osadné (réžia Marko Škop) získal Cenu pre najlepší dokument na MFF Karlovy Vary 2009. Film Zázrak (réžia Juraj Lehotský) získal Zvláštne uznanie na MFF Karlovy Vary 2013. Eva Nová (réžia Marko Škop) získala Cenu kritiky FIPRESCI na MFF Toronto 2015. Film Baba z ľadu (réžia Bohdan Sláma) získal Cenu za najlepší scenár na Tribeca FF 2017. Nech je svetlo (réžia Marko Škop) získalo na MFF KarlovyVary 2019 Cenu za mužský herecký výkon pre Milana Ondríka a Zvláštne uznanie Ekumenickej poroty.

Servis
ARTILERIA ponúka možnosť zabezpečenia filmovej výroby na Slovensku.