Kontakty
Producent SR
ARTILERIA, s.r.o.
Drobného 23
841 01 Bratislava
Tel.: +421 903 789 198
+421 905 261 949
artileria@artleria.sk
www.artileria.sk
  Koproducent ČR
Negativ s.r.o.
Ostrovní 30
110 00 Praha 1
Česká republika
Tel.: +420 224 933 755
Fax: +420 224 933 472
office@negativ.cz
www.negativ.cz
  Distribútor SR
Asociácia slovenských
filmových klubov /ASFK/

Brnianska 33
811 04 Bratislava
Tel.: +421 2 54652018,
+421 2 54652019
Fax: +421 2 54652017
asfk@asfk.sk
www.asfk.sk