Cena filmovej kritiky FIPRESCI
Toronto IFF 2015

Slnko v sieti
Národná filmová cena za najlepší
hraný film 2014 -2015

Národná filmová cena za najlepší
ženský herecký výkon
pre Emíliu Vášáryovú

Národná filmová cena za najlepší
mužský herecký výkon
pre Milana Ondríka

Národná filmová cena za najlepšiu
réžiu pre Marka Škopa

Národná filmová cena za najlepší
scenár pre Marka Škopa

Grand Prix za najlepší film
6. Medzinárodný filmový festival
"V kruhu rodiny" Sankt Peterburg 2016

Cena za najlepší ženský
herecký výkon

pre Emíliu Vášáryovu
6. Medzinárodný filmový festival
"V kruhu rodiny" Sankt Peterburg 2016

Špeciálne uznanie poroty
Emília Vášáryová - za výnimočný
herecký výkon
16. Filmový festival goEast
Wiesbaden 2016

Špeciálne uznanie poroty
pre Emíliu Vášáryovú
40. IFF Cleveland 2016

Špeciálne uznanie poroty kritikov
23. Európsky filmový festival
Palič 2016

Najlepší klubový film roka
Asociácia slovenských filmových
klubov 2016

Najlepší hraný film
Český a slovenský filmový
festival v Austrálii

Najlepší hraný film
Ceny slovenskej filmovej kritiky 2016

Igric 2016
Cena za réžiu - Marko Škop

Cena pre najlepšiu herečku -
Emília Vášáryová

Tvorivá prémia za ženský
herecký výkon - Anikó Vargová

Tvorivá prémia za mužský
herecký výkon - Milan Ondrík

TRILOBIT 2017
Cena Českého filmového
a televízneho zväzu
pre Emíliu Vášáryovú