Producent

ARTILERIA, s.r.o.
Drobného 23
841 01 Bratislava
Tel.: +421 903 789 198, +421 905 261 949
E-mail: artileria@artleria.sk
www.artileria.sk
Koproducent

Sirius Films s.r.o.
Pod Vinicemi 710/13
165 00 Praha Suchdol
Česká republika
Tel: +420 732 883 260
E-mail: info@siriusfilms.cz
www.siriusfilms.cz
Koproducent

Rozhlas a televízia Slovenska
Mlynská dolina
845 45 Bratislava
www.rtvs.sk
Asociovaný koproducent

Filmpark production s.r.o.
Bajkalská 9
831 04 Bratislava
www.filmpark.sk
World sales

LOCO FILMS
16 rue Claude Tillier
75012 Paris
Tel: +33 7 62 99 49 19
E-mail:
info@loco-films.com
www.loco-films.com