Marko Škop

MARKO ŠKOP
scenár a réžia

VZDELANIE:

1997 ‒ 2001 Vysoká škola múzických umení, Bratislava, obor: dokumentárna tvorba
1992 ‒ 1996 Filozofická fakulta UK, Bratislava, odbor: žurnalistika

VÝBEROVÁ FILMOGRAFIA:

2013:
In Treatment / Na Terapiji
(televízny seriál, réžia 18. častí)

2009:
Osadné (scenár a réžia)
- Cena pre najlepší dokument, MFF Karlovy Vary
- Nominácia na Griersonovu cenu, BFI London FF
- Výber na IDFA Amsterdam

2006:
Iné svety (scenár a réžia)
- Cena divákov, MFF Karlovy Vary
- Holubica za Talent, Dok-Leipzig
- Slnko v sieti za najlepší dokumentárny film
2005:
Slávnosť osamelej palmy
(scenár a réžia spolu s J. Johanidesom)
- Cena Mura dOro, MFF o umení Bergamo

2001:
Rómsky dom (absolventský film)

1999:
Ochrana úradu (bakalársky film)