František Krähenbiel

FRANTIŠEK KRÄHENBIEL
strih a dramaturgia

VZDELANIE:

1991 ‒ 1996 Matematicko-fyzikálna fakulta UK, Bratislava, odbor: teoretická informatika
1997 ‒ 2001 Vysoká škola múzických umení, Bratislava, obor: strih

VÝBEROVÁ FILMOGRAFIA:

2014:
Discoboy, krátky film (strih, r. Iveta Grófová)

2012:
Exponáty (supervízor strihu,r. Iveta Grófová)

2011:
Posledný autobus, animovaný film
(strih, r: Ivana Laučíková, Martin Snopek)
- Granf Prix Tamepre
- Grand Prix Stuttgart

2009:
Osadné (strih, r. Marko Škop)
- Cena pre najlepší dokument, MFF Karlovy Vary

2008:
Slepé lásky
(strih, zvukový dizajn, r. Juraj Lehotský)
- CICAE Art Cinema Award, MFF Cannes
- Slnko v sieti za najlepší strih
- Slnko v sieti za najlepší zvuk
2006:
Iné svety (strih, r. Marko Škop)
- Cena divákov, MFF Karlovy Vary

2005:
Anjeli plačú (strih, r. Zuzana Piussi)

2002:
Taká malá propaganda, krátky dokument
(strih, r. Marek Kuboš)

2001:
Rómsky dom, krátky dokument
(strih, r. Marko Škop)

1999:
Ochrana úradu, krátky dokument
(strih, r. Marko Škop)