Čakáreň
Scenár a réžia:
Palo Korec
Kamera:
Ján Meliš
Strih:
Peter Kordač
Hudba:
Ľubica Malachovská Čekovská
Účinkujú:
Zuzana Smékalová
Monika Neksová
Barbara Slamková
Zuzana Kmeťová
Timea Husveth
Regina Husveth
Sára Miklášová
Theodor Durmik
Miška Melišová

©
ARTILERIA
RTVS
FILMPARK
2015


Dokumentárny film
Slovenská republika
DCP
72 min
Distribúcia v SR: ASFK


Audiovizuálny Fond